Produkter från Voltair

Voltair är en Svensk tillverkare av energibesparande luftbehandlingsaggregat med hög kvalitet och låg livscykelkostnad. Voltair ingår i Volutiongroup, som bl.a också äger Fresh & PAX i Sverige, samt ytterligare 14 st ventilationstillverkare i Europa.
De fabriksbyggda aggregaten i produktserien ZPAZE 0,2-10 m3/s
tillverkades tidigare av Welair, fd. Welad Luftbehandling.

Voltairs luftbehandlingsaggregat ZIZE med högeffektiv tvåstegs korsströmsvärmeväxlare PolyCross® finns i 27 st storlekar upp till ca 4 m3/s.
Allt för att kunna göra det mest optimala valet. De kan monteras på fabrik, eller
bäras in genom vanliga dörröppningar i delar, och byggas på plats i fläktrummet.

Platsbyggda ZIZE-S är specialanpassade för varje projekt, och kan rymmas inom normala bjälklagshöjder, oavsett flöde.
​​​​​​​
Se mer på Voltairs hemsida www.voltairsystem.com

Sortiment

ZPAZE - WELAIR MATRIX

Welair Matrix är ett kompakt enhetsaggregat för små
flöden avsett för installationer där ytan är begränsad och
man behöver minsta möjliga aggregat. Aggregatet finns
med både vertikala och horisontala anslutningar allt för
att underlätta installationen och spara plats.
Styr & Regler: IDS2, Regin Corrigo eller utan
Värmeåtervinning: Rotor
Placering: Inomhus
Cooler: Ja på vissa storlekar
Fläktar: EC
Tillbehör: Spjäll, batterier mm
Informationsblad
welair matrixwelair matrix
welair matrix
welair data matrixwelair data matrix
welair data matrix

ZPAZE - WELAIR BLUE

Welair Blue är ett kompakt enhetsaggregat med små
byggmått, dessutom kan den enkelt delas för intransport.
Detta gör den perfekt för ROT-projekt och installationer
där ytan är begränsad. Den smarta konstruktionen ger ett lågt
pris vilket kombinerat med hög värmeåtervinning via rotor eller
motströmsvärmeväxlare ger en mycket kostnadseffektiv lösning.
Integrerad styr är standard och kablage mellan aggregatdelar 
har snabbkopplingar.

Styr & Regler: Siemens Climatix eller IDS2
Värmeåtervinning: Rotor eller motströmsvärmeväxlare
Placering: Inomhus
Fläktar: EC
Tillbehör: Spjäll, batterier, återluft mm
Informationsblad
Blue med erp5Blue med erp5
Blue med erp

ZPAZE - WELAIR 01-11

Welair är vårt modulaggregat dvs. man kan kombinera
ett stort antal moduler för att få önskad funktionalitet.
Finns i utomhusutförande eller som takaggregat med
till och frånluft vertikalt nedåt genom tak.

Styr & Regler: Siemens Climatix, IDS2, Regin Corrigo eller utan
Värmeåtervinning: Rotor, platt vvx, batterväxlare, återluft
Placering: Inom- eller utomhus
Fläktar: EC eller AC
Tillbehör: Spjäll, batterier, återluft mm
welair 0111welair 0111
welair 0111
welair data 0111welair data 0111
welair data 0111

Dimensionering och Styrutrustning


Dimensionering
För utförliga data används aggregatvalsprogrammet
Voltairdesigner som hämtas kostnadsfritt på vår webbplats
www.voltairsystem.com. Där presenteras samtliga data och mått samt
en utförlig energiberäkning med LCC-Kalkyl. Aggregatritningar
i 3D kan även erhållas, för användning i Auto-cad.

Styrutrustning
​​​​​​​

Siemens Climatix eller IDS2:
Den inbyggda styrutrustningen är förberedd för att klara de flesta
förekommande reglerfall och har ett användargränssnitt som de
flesta förstår sig på. Följande egenskaper finns redan från början:
 • Enkel design med avancerat innehåll för hög användarvänlighet.
 • Temperaturreglering, bl.a. konstant tilluftsreglering,
 • frånluftsreglering och rumsreglering
 • Luftmängdsreglering, bl.a. konstant flöde, tryck och CO2.
 • Utekompensering av luftmängd
 • Kylforcering (ökad luftmängd vid kylbehov)
 • Sommarnattkyla (frikyla nattetid)
 • Mätning och övervakning av filtertryckfall
 • Brandfunktioner
 • Möjligt att tvångsstyra fläktar, ventiler, värmeväxlare mm.
 • Kontinuerlig övervakning av alla funktionsdelar
 • Alla mätvärden är avläsningsbara
 • Larm- och driftslogg
 • Kommunikation via Modbus och TCP/IP
 • Inbyggd webbserver
....och mycket mer

Övrigt
 • Regin Corrigo styrsystem
 • Utan styrsystem
welair designerwelair designer
welair designer