Referenser

Falu Lasarett

En ny vårdbyggnad på lasarettsområdet i Falun. Welair AB fick via vår återförsäljare VT Gävle Dala förtroendet att leverera Welair-aggregat med energieffektiva fläktar och sorptiva rotorvärmeväxlare för låga LCC kostnader till den nya byggnaden som ersatte den gamla kvinnoklinikens hus.

Entreprenör: Bravida (Belab Ventilation)
Luftmängd: Total luftmängd 28 m3/s (11 st aggregat)
FaluLasarettFaluLasarett
FaluLasarett
gavlerinkengavlerinken
gavlerinken

Gavlerinken Arena

VT levererade en lösning till Gavlerinken Arena där vi byggde ett aggregat på plats. Med hjälp av Paroc-element byggdes fläktrumsväggar kring batterier, filter, rotorer och fläktar.

Aggregatet har en kapacitet på 36 m3/s och har en axialfläkt som är 1400mm i diameter. Även en axialfläkt för avfuktningen systemet, brandgasfläktar och ett aggregat som betjänar restaurangdelen ingick i leveransen.

Entreprenör: Caverion (YIT Sverige)
Luftmängd: 36 m3/s (Arenahallen) 6.85 m3/s (Restaurangen)