Produkter från Welair

Welair logotype 72dpi 1920x488Welair logotype 72dpi 1920x488
Welair logotype 72dpi 1920x488
Welair är en Svensk tillverkare av energisnåla luftbehandlingsaggregat med hög kvalitet och låg livscykelkostnad. Du kan välja bland aggregat från 0,2–10 m³/s.

Welair lagerför styr- och reglersystem samt en mängd tillbehör. För mer information gällande Welairs sortiment, besök www.welair.se
Welair har 5-års garanti på alla aggregat i serierna Welair, Blue och Matrix.
​​​​​​​Den 5-åriga garantin gäller för aggregat levererade från och med 2017-01-01.

Sortiment

5 ars garanti Logga5 ars garanti Logga
5 ars garanti Logga

WELAIR MATRIX

Welair Matrix är ett kompakt enhetsaggregat för små
flöden avsett för installationer där ytan är begränsad och
man behöver minsta möjliga aggregat. Aggregatet finns
med både vertikala och horisontala anslutningar allt för
att underlätta installationen och spara plats.
Styr & Regler: IDS2, Regin Corrigo eller utan
Värmeåtervinning: Rotor
Placering: Inomhus
Cooler: Ja på vissa storlekar
Fläktar: EC
Tillbehör: Spjäll, batterier mm
Informationsblad
welair matrixwelair matrix
welair matrix
welair data matrixwelair data matrix
welair data matrix

WELAIR BLUE

Welair Blue är ett kompakt enhetsaggregat som tack
vare den roterande värmeväxlaren har små byggmått,
dessutom kan den enkelt delas för intransport. Detta gör
den perfekt för ROT-projekt och installationer där ytan
är begränsad. Den smarta konstruktionen ger ett lågt
pris vilket kombinerat med hög värmeåtervinning ger en
mycket kostnadseffektiv lösning. Kombinerade dörrlås
och gångjärn underlättar underhållet. Integrerad styr är
standard och alla el-förbindelser med snabbkopplingar.

Styr & Regler: IDS2
Värmeåtervinning: Rotor
Placering: Inomhus
Fläktar: EC
Tillbehör: Spjäll, batterier, återluft mm
Informationsblad
Blue med erp5Blue med erp5
Blue med erp
welair data blue2welair data blue2
welair data blue

WELAIR 01-11

Welair är vårt modulaggregat dvs. man kan kombinera
ett stort antal moduler för att få önskad funktionalitet.
Finns i utomhusutförande eller som takaggregat med
till och frånluft vertikalt nedåt genom tak.

Styr & Regler:
 IDS2, Regin Corrigo eller utan
Värmeåtervinning: Rotor, platt vvx, batterväxlare, återluft
Placering: Inom- eller utomhus
Fläktar: EC eller AC
Tillbehör: Spjäll, batterier, återluft mm
welair 0111welair 0111
welair 0111
welair data 0111welair data 0111
welair data 0111

WELAIR SORTIMENTET


Dimensionering

För utförliga data används aggregatvalsprogrammet
welair designer som hämtas kostnadsfritt på vår webbplats
www.welair.se. Där presenteras samtliga data och mått samt
en utförlig energiberäkning med LCC-Kalkyl. Aggregatritningar
i 3D kan även erhållas, för användning i Auto-cad.

Styrutrustning
​​​​​​​

IDS2
Den inbyggda styrutrustningen är förberedd för att klara de flesta
förekommande reglerfall och har ett användargränssnitt som de
flesta förstår sig på. Följande egenskaper finns redan från början:
 • Enkel design med avancerat innehåll för hög användarvänlighet.
 • Temperaturreglering, bl.a. konstant tilluftsreglering,
 • från luftsreglering och rumsreglering
 • Luftmängdsreglering, bl.a. konstant flöde, tryck och CO2.
 • Utekompensering av luftmängd
 • Kylforcering (ökad luftmängd vid kylbehov)
 • Sommarnattkyla (frikyla nattetid)
 • Mätning och övervakning av filtertryckfall
 • Brandfunktioner
 • Möjligt att tvångsstyra fläktar, ventiler, värmeväxlare mm.
 • Kontinuerlig övervakning av alla funktionsdelar
 • Alla mätvärden är avläsningsbara
 • Larm- och driftslogg
 • Kommunikation via Modbus och TCP/IP
 • Inbyggd webbserver
....och mycket mer

Övrigt
 • Regin Corrigo styrsystem
 • Utan styrsystem
Informationsblad
welair designerwelair designer
welair designer